نمایش 1525–1536 از 1536 نتیجه

نگين مشهد 80*50 /2596سرمه اي تراکم2550

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2596 سرمه ای از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /2596فيلي تراکم2550

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2596 فیلی از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /2596کرم تراکم2550

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2596 کرم از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /2597سرمه اي تراکم2550

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2597 سرمه ای از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /2597فيلي تراکم2550

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2597 فیلی از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /2598سرمه اي تراکم2550

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2598 سرمه ای از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /2598فيلي تراکم2550

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2598 فیلی از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /2598کرم تراکم2550

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2598 کرم از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /2600سرمه اي تراکم2550

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2600 سرمه ای از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /28013کرم تراکم1000

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 28013 کرم از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 1000 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /500لاکي تراکم1000

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 500 لاکی از مجموعه محصولات 500 شانه بوده که دارای تراکم طولی 1000 می باشد. این محصول 5 رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.