نمایش 1513–1524 از 1536 نتیجه

نگين مشهد 80*50 /1010کرم تراکم3000

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1010 نقره ای از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 3000 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /1010نقره اي تراکم3000

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1010 نقره ای از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 3000 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /1011نقره اي تراکم3000

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1011 نقره ای از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 3000 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /1012کرم تراکم3000

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1012 کرم از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 3000 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /1012نقره اي تراکم3000

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1012 نقره ای از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 3000 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /1013کرم تراکم3000

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1013 کرم از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 3000 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /1013نقره اي تراکم3000

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1013 نقره ای از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 3000 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /1014کرم تراکم3000

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1014 کرم از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 3000 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /1015نقره اي تراکم3000

850,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 1015 نقره ای از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 3000 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /2580سرمه اي تراکم2550

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2580 سرمه ای از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /2595فيلي تراکم2550

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2595 فیلی از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.

نگين مشهد 80*50 /2596آبي تراکم2550

750,000 تومان
فرش ماشینی نگین مشهد طرح کد 2596 آبی از مجموعه محصولات هزار شانه بوده که دارای تراکم طولی 2550 می باشد. این محصول هشت رنگ بوده و 100% اکریلیک بایر آلمان می باشد.