کويرگليم 1.5*1 /54بژ

650,000 تومان
رنگ زمینه:بژ شانه:320 جنس نخ:الفین هیت ست و فریزه تعداد رنگ:10 ضخامت فرش(خاب):1 ± 10 میلی متر تراکم پود:960 تعداد سرنخ یا حلقه:409600

کويرگليم 1.5*1 /54طوسي

650,000 تومان
رنگ زمینه:طوسی شانه:320 جنس نخ:الفین هیت ست و فریزه تعداد رنگ:10 ضخامت فرش(خاب):1 ± 10 میلی متر تراکم پود:960 تعداد سرنخ یا حلقه:409600

کويرگليم 2*1 /203بژ

900,000 تومان
کیفیت:درجه یک شکل:مستطیل نام طرح:کلکسیون سوپر گلیم تعداد رنگ به کار رفته شده در فرش:6 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه):350 تراکم طولی فرش (تراکم):960 قابل شست‌وشو:دارد

کويرگليم 2*1 /54بژ

800,000 تومان
رنگ زمینه:بژ شانه:320 جنس نخ:الفین هیت ست و فریزه تعداد رنگ:10 ضخامت فرش(خاب):1 ± 10 میلی متر تراکم پود:960 تعداد سرنخ یا حلقه:409600

کويرگليم 2*1.25 /54بژ

1,000,000 تومان
رنگ زمینه:بژ شانه:320 جنس نخ:الفین هیت ست و فریزه تعداد رنگ:10 ضخامت فرش(خاب):1 ± 10 میلی متر تراکم پود:960 تعداد سرنخ یا حلقه:409600

کويرگليم 2*80 /203بژ

650,000 تومان
کیفیت:درجه یک شکل:مستطیل نام طرح:کلکسیون سوپر گلیم تعداد رنگ به کار رفته شده در فرش:6 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه):350 تراکم طولی فرش (تراکم):960 قابل شست‌وشو:دارد

کويرگليم 2.2*1.5 /203بژ

1,350,000 تومان
کیفیت:درجه یک شکل:مستطیل نام طرح:کلکسیون سوپر گلیم تعداد رنگ به کار رفته شده در فرش:6 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه):350 تراکم طولی فرش (تراکم):960 قابل شست‌وشو:دارد

کويرگليم 2.2*1.5 /54بژ

1,350,000 تومان
رنگ زمینه:بژ شانه:320 جنس نخ:الفین هیت ست و فریزه تعداد رنگ:10 ضخامت فرش(خاب):1 ± 10 میلی متر تراکم پود:960 تعداد سرنخ یا حلقه:409600

کويرگليم 2.2*1.5 /54طوسي

1,350,000 تومان
رنگ زمینه:طوسی شانه:320 جنس نخ:الفین هیت ست و فریزه تعداد رنگ:10 ضخامت فرش(خاب):1 ± 10 میلی متر تراکم پود:960 تعداد سرنخ یا حلقه:409600

کويرگليم 2.5*2 /54بژ

2,000,000 تومان
رنگ زمینه:بژ شانه:320 جنس نخ:الفین هیت ست و فریزه تعداد رنگ:10 ضخامت فرش(خاب):1 ± 10 میلی متر تراکم پود:960 تعداد سرنخ یا حلقه:409600

کويرگليم 3*1 /203بژ

1,200,000 تومان
کیفیت:درجه یک شکل:مستطیل نام طرح:کلکسیون سوپر گلیم تعداد رنگ به کار رفته شده در فرش:6 رنگ تراکم عرضی فرش (شانه):350 تراکم طولی فرش (تراکم):960 قابل شست‌وشو:دارد

کويرگليم 3*1 /54بژ

1,200,000 تومان
رنگ زمینه:بژ شانه:320 جنس نخ:الفین هیت ست و فریزه تعداد رنگ:10 ضخامت فرش(خاب):1 ± 10 میلی متر تراکم پود:960 تعداد سرنخ یا حلقه:409600